Validasyon

Temiz oda validasyonu sistem tasarımı, santral ve filtre seçimi, ekipman yerleşimi gibi konuların bütününü ele alarak planlanması gereken, hijyenik iklimlendirme sistemlerinin en önemli aşamalarından biridir. Med Makina bu prosesi TURKAK onaylı alanında yüksek deneyime sahip Validasyon firmaları ile yürütmektedir. Med Makina sistem tasarımı ve Validasyon süresince tüm sürece refakat edip, hızlı ve güvenli şekilde testlerin tamamlanması için tüm tecrübesiyle ve eğitimli personeli ile firmaya destek olmaktadır. 

Validasyon Testleri ;

Partikül Sayım Testi ; Tüm temiz  alanlar TS EN 14644-1 Şartlarına göre ölçülüp alan sınıflandırması yapılır; 

Fark Basınç Testi ; Muayene kapsamındaki tüm alanlar arasındaki basınç farkları ölçülerek yürürlükteki standart/yönetmelik veya müşteri şartlarına göre değerlendirir. 14644 Standardı gereği LAF ünitelerine uygulanmaz.

Hava Akış Hızı Testi ; Alanları besleyen tüm menfezlerden sağlanan hava miktarı ve hızları ölçülerek
yürürlükteki standart/yönetmelik veya müşteri şartlarına göre değerlendirilir.

HEPA/ULPA Sızdırmazlık Testi ; TS EN 14644-3 Şartlarında ölçümler yapılarak filtrelerde kaçak olup olmadığı kontrol edilir. 

Hava Akış Yönü Görüntüleme Testi ; TS EN 14644-1 ve DIN 1946-4 şartlarına göre LAF üniteleri ve Class1 Ameliyathaneler için uygulanır.

Sıcaklık/Nem Ölçümü Testi; Talep olduğunda müşteri şartlarına göre uygulanır. Hastane uygulamalarında DIN1946-4 Standardının şartları geçerlidir. LAF Ünitelerine uygulanmaz.

Dekontaminasyon Zamanı Testi ; ISO Class 7 ve Daha Temiz alanlar için uygulanır. ISO Class 8,9 olan alanlarda ve LAF ünitelerinde TS EN 14644-3 gereği uygulanamaz.